Kurt’s Zimmer Publikation

Kurt’s Zimmer Publikation

€ 5,00

What is trust? Kurt Tucholsky, could he still trust someone on the eve of the eruption of National Socialism in Germany? Confidence is timeless, must always be re-estimated. What do you say and what not, what can you say and what not? And against whom and who not?

In Kurt’s Zimmer Publikation I asked four writers to contribute to the publication that follows my working period Kurt’s Zimmer in the guest studio of ZIN in Vught September 2005 – March 2006, a period around ‘A Pyrenees book’ by Kurt Tucholsky, which resulted in the theme ‘trust’. Without restrictions, without censorship, without discussion what is being delivered, I asked them about their fascinations, based on an experience by them from the studio during the working period.

Wat is het vertrouwen? Kurt Tucholsky, kon hij iemand nog vertrouwen op de vooravond van de eruptie van het Nationaal Socialisme in Duitsland? Het vertrouwen is van alle tijden, moet altijd weer opnieuw worden ingeschat. Wat zeg je wel en wat niet? Wat kun je zeggen en wat niet? En tegen wie wel en wie niet?

In Kurt’s Zimmer Publikation heb ik vier schrijvers gevraagd bijdrage te leveren voor de publicatie die volgt op mijn werkperiode Kurt’s Zimmer in het gastatelier van ZIN in Vught september 2005 – maart 2006, een periode rondom ‘Een Pyreneeënboek’ van Kurt Tucholsky, dat uitmondde in het thema ‘het vertrouwen’. Zonder restricties, zonder censuur, zonder overleg wat er wordt aangeleverd heb ik hen gevraagd naar hun fascinaties, met als uitgangspunt een door hen zelf te bepalen gegeven uit het atelier tijdens de werkperiode.

..
.

.

..

INDEX
.
– Karin van Pinxteren: brief / Brief / letter
Manon Berendse: briefwisseling K en K / Korrespondenz K und K / correspondence K and K
Manon Berendse: Lichthuis / Lichthaus / Lighthouse
Frank Eerhart: de omslag / der umschlag / the turn
Ulco Mes: Kurt’s Zimmer als existentieel denk-beeld / Kurt’s Zimmer als existenzielles Denk-Bild / Kurt’s Zimmer as an existential mental image
Chris Manders: Een Grens / Eine Grenze / A Border
Maarten van der Vleuten: Kurt’s Zimmer Walz on mini CD
.
.
– 18 x 23 cm, 112 pages
– design by Marc Heijmans, Breda
– Dutch/ Englisch/ German
– ISBN/ EAN 978-90-808941-3-6
 
 
.

Kurt's Zimmer | Karin van Pinxteren | photo by Peter Cox Eindhoven Kurt's Zimmer | Karin van Pinxteren | photo by Peter Cox Eindhoven Kurt's Zimmer Publikation | Karin van Pinxteren | painting Kurt's Zimmer Publikation | Karin van Pinxteren | Manon Berendse LichthuisKurt's Zimmer Publikation | Karin van Pinxteren | sketch Kurt's Zimmer Publikation | Karin van Pinxteren | mask | photo by Peter Cox Eindhoven Spatial sketch | Karin van Pinxteren | 2005 'Visitor 1' | painting | Karin van Pinxteren | 2007 Kurt's Zimmer Publikation | Karin van Pinxteren | Ein Pyrenaenbuch Kurt's Zimmer Publikation | Karin van Pinxteren | Ein Pyrenaenbuch Kurt's Zimmer Publikation | Karin van Pinxteren | train

kurts-zimmer-silk-screen-prints-karin-van-pinxteren-2006

kurts-zimmer-walz-maarten-vd-vleuten