Existential Interior #3 ‘Waltz with me

For Bureau for contemporary art De Willem 3 and Vlissingen Karin van Pinxteren has developed ‘Existential interior #3 Waltz with me’. The exhibition space get enclosed and get carried in the first layer by two large colored surfaces; light grey and dark grey. Five elements are present in the space: a red glossy ellips, a photo of two pearl earrings on the coast of Vlissingen, a rectangle box man-sized ending in red light, the painting ‘Visitor 1’ and a three toned churchbell waltz soundscape.
The elements go into dialogue with each other and with the visitor entering the space. Disappearing behind the wings is possible, an abrupt transition to daily reality. But that’s not the place we want to be, rather we prefer the beauty of the illusion or the drama.

Two pearl earrings at the same time next to each other back in the sea again. Once the pearls saw daylight after grown beautifully in the dark mussels, they came ashore, were processed into earrings, became a pair, decorated a woman, reflected the ones that approached her, reflected her life. Now they are reflecting sea, sky and vaguely the person that has caused this scene. Very soon they will sink back into their original lightless environment, with a trace of human interferencetaking her story with them.

.

Existential Interior #3 ‘Waltz with me’ | installation with church bells waltz soundscape (by Maarten van der Vleuten) | mixed media | BuroBK, Vlissingen | 2007

.

Existential Interior #3 'Waltz with me' | Karin van Pinxteren | 2007

Voor deWillem3 en voor Vlissingen heeft Karin van Pinxteren de installatie ‘Waltz with me’ ontwikkeld. De ruimte wordt omsloten en in de eerste laag gedragen door twee grote kleurvlakken; lichtgrijs en donkergrijs. In de ruimte zijn vijf elementen aanwezig: een rode glanzende ellips, een foto van twee parel – oorbellen op de kust van Vlissingen, een rechthoekige doos, op mens hoogte eindigend in een rood licht, een schilderijtje en het geluid, een drietonige wals van kerkklokken. Langzaam ontvouwt zich de betekenis. De parels zijn in hun natuurlijke oorsprong onder water gevormd, in donkere schelpen, gevonden en aan land gebracht, getoond in het daglicht zijn er sieraden van gemaakt om een vrouw te verbijzonderen. Hier in Vlissingen liggen ze op de grens van land en water. Ze kunnen zijn aangespoeld of zojuist zijn weggegooid. Het zijn er twee. Een enkele is toeval, twee heeft een reden. Dat de parels ooit aan land zijn geweest is duidelijk, ze zijn voorzien van oorhangers. De mens is daardoor verbonden met deze twee voorwerpen, maar ook met de betekenis ervan, omdat ze gemaakt zijn voor die ene vrouw die ze heeft gedragen. De werken gaan een dialoog aan met elkaar en met de bezoeker die zich in de ruimte begeeft. Verdwijnen achter de coulissen is mogelijk, een abrupte overgang naar de dagelijkse werkelijkheid. Maar daar willen we niet zijn, dan liever de schoonheid van de illusie of het drama.

Existential Interior #3 'Waltz with me' | Karin van Pinxteren | 2007 | photo Leo van Kampen

Existential Interior #3 'Waltz with me' | Karin van Pinxteren | 2007 | photo Leo van Kampen

Existential Interior #3 'Waltz with me' | Karin van Pinxteren | 2007 | photo Leo van Kampen | with Koos Dalstar

Waltz-with-me_Karin-van-Pinxteren_2007

‘Waltz with me’ | photography | 49 x 71 cm | 2007

.

Twee pareloorbellen liggen naast elkaar, tegelijkertijd terug in zee. Na prachtig te zijn gegroeid in donkere mossels zagen de parels het daglicht en kwamen aan land, werden oorbellen, werden een paar, versierden een vrouw, weerspiegelden diegenen die haar benaderden, weerspiegelden haar leven. Nu reflecteren ze zee, lucht en vaag de persoon die deze scène heeft veroorzaakt. In een korte tijd zullen ze zinken, terug in hun eigen lichtloze universum met een spoor van menselijke tussenkomst en nemen haar verhaal met zich mee.
,

Existential Interior #3 'Waltz with me' | Karin van Pinxteren | 2007 | painting 'Visitor 1'

Existential Interior #3 'Waltz with me' | Karin van Pinxteren | 2007

Existential Interior #3 'Waltz with me' | Karin van Pinxteren | 2007