Kurt’s Zimmer prints

– sold out –

Van september 2005 tot maart 2006 was ik resident in het gastatelier van ZIN in Vught. Vanuit een leeg atelier met een schilderij waarin de ogen van Kurt Tucholsky centraal stonden is uiteindelijk de installatie Kurt’s Zimmer ontstaan.

Om de installatie en het verblijf te realiseren heb ik een sponsorproject geïnitieerd door twee zeefdrukken aan te bieden. Dit heeft geleid tot 40 sponsors voor Kurt’s Zimmer prent-1 en 36 sponsors voor Kurt’s Zimmer prent-2.

De installatie Kurt’s Zimmer en de werkperiode behandelen het gegeven ‘vertrouwen’. De zeefdrukken zijn intuïtief op het vertrouwen onstaan in een zwaartekrachtbalans van het instinct (het paard) en het verstand (het hoofd). Kurt’s Zimmer, als begeleidend thema dat het vertrouwen behelst, is onderdeel van de voorstelling.

*

From September 2005 to March 2006 I was a resident in the guest studio of ZIN in Vught. The installation Kurt’s Zimmer was ultimately created from an empty studio with a painting in which the eyes of Kurt Tucholsky were central.

To realize the installation and the stay, I initiated a sponsor project by offering two screen prints. This has led to 40 sponsors for Kurt’s Zimmer print-1 and 36 sponsors for Kurt’s Zimmer print-2.

The installation Kurt’s Zimmer and the working period deal with the given ‘trust’. The screen prints are intuitively based on the confidence in a gravity balance of the instinct (the horse) and the mind (the head). Kurt’s Zimmer, as an accompanying theme that involves confidence, is part of the performance.

*

Karin van Pinxteren | Kurts Zimmer prent 1 | 2006
Kurt’s Zimmer print – 1 | crowd funding project residency ZIN, Vught | three color silkscreen on Tenax 300 grams | edition 40 | 39 x 51 cm | 2006 | photo credits Peter Cox | sold out
Karin van Pinxteren | Kurts Zimmer prent 2 | 2006
Kurt’s Zimmer print – 2 | crowd funding project residency ZIN, Vught | three color silkscreen on Tenax 300 grams | edition 36 | 47 x 65 cm | 2006 | photo credits Peter Cox | sold out