‘The Correspondents’ – Kunst in Kolderveen, KiK

Starting with one and the same letter, I have corresponded with five different artists. The main question was whether one should reveal much about oneself as an artist or maybe not. Is it better to mystify one’s personality? Another question touched upon the impossibility to fuse with the other. The desire of becoming one is the base of this work. To fuse is a dream but commitments are possible.

From that first letter, five entirely different correspondences developed. By approaching the objects, a fragment of the correspondence becomes visible, the viewer is pulled into intimacy. The big ellipse represents me, the smaller ellipse is the correspondent. The shape cannot be predicted, the radiation of the work is determined by the dialogue.

____________________

Vanuit dezelfde brief heb ik naar vijf kunstenaars geschreven. De belangrijkste vraag aan hen was of je als kunstenaar juist veel over jezelf moet vertellen of juist niet. Is het beter om persoonlijkheid te mystificeren? Een andere vraag betrof de onmogelijkheid om samen te vallen met de ander. Het verlangen om een te worden is de basis van het werk De Correspondents. Samensmelten is een droom maar verbindingen zijn mogelijk. Uit die eerste brief zijn vijf totaal verschillende briefwisselingen ontstaan.

Door dichterbij de objecten te komen worden fragmenten leesbaar, wordt de aanschouwer de initmiteit ingetrokken. De grote ellips ben ikzelf, de kleinere ellips is de correspondent. De vorm kan niet worden voorspeld, het is de dialoog die de straling van het werk bepaalt.

Artist in Residence – Kunst in Kolderveen – KIK

March 1– April 17, 2011 on invitation by Pim Trooster

correspondents:

Anne Dijkstra [NL],

Florette Dijkstra [NL],

Soledad Pinto [CL],

Claire Waffel [DE]

Neil Whiteleaf [UK] . .

In conversation with SoledadIn conversation with Soledad | Karin van Pinxteren | 2011 | photography Ruud Ploeg
In conversation with Soledad | photo Ruud Ploeg
In conversation with Anne | Karin van Pinxteren | 2011 | photography Ruud Ploeg
In conversation with Anne | photo Ruud Ploeg
In conversation with Florette | Karin van Pinxteren | 2011 | photography Ruud Ploeg
In conversation with Florette | photo Ruud Ploeg
In conversation with Neil | Karin van Pinxteren | 2011 | photography Ruud Ploeg
In conversation with Neil | photo Ruud Ploeg
In conversation with Claire | Karin van Pinxteren | 2011 | photography Peter Cox Eindhoven
In conversation with Claire | photo Peter Cox

Other work

. .

Court Dance II and a soft spot for a proposal | Karin van Pinxteren | 2009-2011 | photo by Ruud Ploeg
Court Dance II and a soft spot for a proposal | photo Ruud Ploeg

Same conversation, different feelings | Karin van Pinxteren | 2009-2011 | photo by Ruud Ploeg Same conversation, different feelings | Karin van Pinxteren | 2009-2011 | photo by Ruud Ploeg

The Correspondents group exhibition I made in the basement of KIK, work of all correspondents.

The Correspondents at KIK group exhbition 2
Karin van Pinxteren – Sole Pinto – Anne Dijkstra – Claire Waffel – Neil Whiteleaf – Florette Dijkstra | photo Ruud Ploeg
The Correspondents at KIK group exhbition 1
overview – Sole Pinto on the floor | photo Ruud Ploeg
The Correspondents at KIK group exhbition 3
Florette Dijkstra – Clair Waffel – Anne Dijkstra – Neil Whiteleaf – Sole Pinto – Karin van Pinxteren | photo Ruud Ploeg
The Correspondents at KIK group exhbition 4
Neil Whiteleaf – Karin van Pinxteren – Claire Waffel – Anne Dijkstra – Florette Dijkstra – Sole Pinto | photo Ruud Ploeg
The Correspondents at KIK group exhbition 5
Neil Whiteleaf – Claire Waffel – Karin van Pinxteren – Anne Dijkstra – Florette Dijkstra – Sole Pinto | photo Ruud Ploeg
The Correspondents at KIK group exhbition 6
Claire Waffel – Florette Dijkstra – Neil Whitleaf – Anne Dijkstra – Karin van Pinxteren | photo Ruud Ploeg

.

.

.

.

.

.

.

.

.