‘Parlofoniegotiek’- AIRBesiendershuis, Nijmegen

Parlohonygothic | Parlofoniegotiek | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis | 2013

House/Rules – Huis/Re/Gels

A mini-Artist in Residence project ‘Entre-Nous’  25-03 / 07-04-2013 Location: Airbesiendershuis Nijmegen, an old gothic premises founded in 1525 and still in original condition.

English translation by Beth O’Brien

link to video summary of the project by Maries Hendriks

..

..

Parlophonygothic I | Parlofoniegotiek I

2013 | cardboard, tape, text (Dutch), stamps, ink black and silver, rope

.

Discreet drapeer ik je zijde
Je plooit mijn stof zonder geluid

.

I drape your silk discreetly
You fold my cloth without a sound

.

Parlohonygothic | Parlofoniegotiek | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis | 2013Parlohonygothic | Parlofoniegotiek | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis | 2013Parlohonygothic | Parlofoniegotiek | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis | 2013Parlohonygothic | Parlofoniegotiek | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis | 2013Parlohonygothic | Parlofoniegotiek | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis | 2013Parlohonygothic | Parlofoniegotiek | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis | 2013

.

.

.

Parlophonygothic II | Parlofoniegotiek II

2013 | tape, text (Dutch), stamps, ink black and silver

.

1525   Ik ben het
1673   Jou kunnen voelen is een onmogelijkheid
1712    Dat je iets niet kunt voelen, wil nog niet zeggen dat het niet bestaat
1849   Laat me je draad spinnen
1926   Dan zoek ik jouw polsslag in het donker
2013   Je woorden zijn groot, klein maar diep is je punt

.

1525    It’s me
1673    To may feel you is impossible
1712     Failing to feel something doesn’t mean it fails to exist
1849    Let me spin your thread
1926   Then I’ll seek your pulse in the dark
2013   Though your words are grand, your point is small and deep

.

Parlophonygothic II | Parlofoniegotiek II | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis Nijmegen | source outside | 2013Parlophonygothic II | Parlofoniegotiek II | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis Nijmegen | source inside | 2013Parlophonygothic II | Parlofoniegotiek II | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis Nijmegen | 2013Parlophonygothic II | Parlofoniegotiek II | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis Nijmegen | 2013Parlophonygothic II | Parlofoniegotiek II | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis Nijmegen | 2013Parlophonygothic II | Parlofoniegotiek II | Karin van Pinxteren | Airbesiendershuis Nijmegen | 2013

schets Parlofoniegotiek | sketch | Parlophonygotic

House/Rules – Huis/Re/Gels

A mini-Artist in Residence project, first one in the series ‘Entre-Nous’, 25-03 / 07-04-2013, Besiendershuis, Nijmegen, The Netherlands. On invitation by Gerard Koek. The Besiendershuis is an old gothic premises founded in 1525 and still in original condition.

location: Airbesiendershuis Nijmegen

Participants

Dennis Gaens
Gerard Koek
Toni van Tiel
Karin van Pinxteren

curator: Andree Van de Kerckhove
organisation: Andree Van de Kerckhove en Jan-Wieger van den Berg

The project closed with a final presentation on April 7th with an exhibition of the new work and the presentation of the book (edition of 75) with the results, alle made during the short period of the AIR.

Short resume:

Gerard centrifuges the interior with white thoughts with his ‘Words’ and ‘Photo sculptures’, Dennis distorts footnotes with his ‘Rules of Thumbs’ and ‘The Upstairs Neighbor’, Toni introduces wonderful proposals with ‘Une petite zone de turbulences’ ans his ‘Tweetsculptures’ and Karin van Pinxteren puzzels wiht ‘Parlophonygothic’ five centuries of whisper love on the outside- and inside of the side door.

Gerard centrifugeert met zijn ‘Words’ en ‘Fotosculpturen’ het interieur met witte gedachten, Dennis verdraait voetnoten met ‘Vuistregels’ en ‘De Bovenbuurman’, Toni haalt wonderlijke voorstellen naar binnen met ‘Une petite zone de turbulences’ en zijn ‘Tweetsculptures’ en Karin van Pinxteren puzzelt met ‘Parlofoniegotiek’ vijf eeuwen fluisterliefde aan de binnen- en buitenkant van de zijdeur.

Dennis Gaens | to website Dennis Gaens
Gerard Koek | to website Gerard Koek
Toni van Tiel | to website Toni van Tiel
Airbesiendershuis Nijmegen | to website Airbesiendershuis