Drum (stellar series)

‘Drum’ | stellar series | 214 x 40 x 3 cm – each drawing is framed | 2019

In the summer of 2019 I worked on a new drawing edition in which the threads from earlier poetry drawings coincide with the drum that has been manifesting since 2003, this contains the Hostess text ‘Inhale with me’ from 2011.

The drawings are randomly made, but in a certain order side by side unexpectedly appear to be a ‘stellar series’, a reflection of the rotation around the earth or the viewer standing still.

‘Inhale with me’ as a cosmic order, the mystery of your presence.

The edition of six separate works has become one work by order of chance. One of the drums is not precisely moving along the line of the curve, the deviation that completes the work. In this way, the eye remains stuck with the disturbance in the system, that is the catalyst of thought.


In de zomer van 2019 heb ik aan een nieuwe tekening-editie gewerkt waarin de draden uit eerdere poëzietekeningen samenvallen met de trommel die zich sinds 2003 manifesteert, hierin bevindt zich de Hostess-tekst ‘Inhale with me’ uit 2011.

De zes tekeningen zijn random gemaakt maar blijken op een bepaalde volgorde naast elkaar onverwacht een ‘stellaire serie’ te zijn, een neerslag van de draaiing om de aarde of om de beschouwer die stil staat.

‘Inhale with me’ als kosmische orde, het raadsel van je aanwezigheid.

De editie van zes losse werken is één werk geworden door orde van het toeval. Een van de drums beweegt niet precies op de lijn van de curve, de afwijking die het werk compleet maakt. Zo blijft het oog met zijn gedachten hangen aan de storing in het stelsel, dat de katalysator van het denken is.


Drum #1  | 24 x 33 cm | cardboard, fineliner, stamp ‘inhale with me’, paper | 2019 | © photography Peter Cox

Drum #2  | 25 x 33,5 cm | cardboard, fineliner, stamp ‘inhale with me’, paper | 2019 | © photography Peter Cox

Drum #3  | 25 x 35 cm | cardboard, fineliner, stamp ‘inhale with me’, paper | 2019 | © photography Peter Cox

Drum #4  | 24 x 35 cm | cardboard, fineliner, stamp ‘inhale with me’, paper | 2019 | © photography Peter Cox

Drum #5  | 24 x 35 cm | cardboard, fineliner, stamp ‘inhale with me’, paper | 2019 | © photography Peter Cox

Drum #6  | 24 x 29 cm | cardboard, fineliner, stamp ‘inhale with me’, paper | 2019 | © photography Peter Cox