Pauw met onkruid | Peacock with weeds

Pauw met onkruid is de titel en blog van mijn werkproces voor De Paltzbiënnale 2020 ‘In Between Trees’, dat plaatsvindt van 24 mei tot 30 juni 2020 op Landgoed De Paltz in Soest | ‘Peacock with weeds’ is the title and blog of my working process for De Paltzbiënnale 2020 ‘In Between Trees’, Soest, The Netherlands.


090919: HOUSE OF LEAVES | HOUSE OF LEAVES

Via het rode interieur van La Chambre de Cathérine naar een ander rood interieur dat ik onlangs waarnam in Tirana, in het museum House of Leaves. Deze naam is een spannende brug in een project op een landgoed. Het museum vertelt het verhaal van het ‘House covered with Leaves’. Een huis dat altijd geheimen kende vanaf de bouw in 1931 als kraamkliniek en dat 45 jaar dienst deed als het hoofdkwartier van de geheime dienst in Albanië – de Sigurimi – als ‘The house of Spies’.

De naam House of Leaves verwijst naar het ritselen van bladeren (is daar iemand?), fluisteren, maar ook naar de papieren bladen in dossiers over mensen. Een tentoonstelling vol belastende documenten, allerlei vormen van afluisterapparatuur zoals de ‘bug’ die overal kon zitten en laboratoria opstellingen voor het verzamelen van bewijs, zoals deze foto-ontwikkelkamer. Stem, blik en coördinaten zitten nu als te hacken mogelijkheid in een mobieltje. The House of Leaves is een telefoon. We dragen de geheime dienst met ons mee in vrije en onvrije samenlevingen. Hoe zal zich dit gaan ontwikkelen? Wat is hier de uiterste consequentie van? Een moedervlek waaraan je kunt worden herkent maakt niet meer uit, die kun je laten zitten. Persoonlijkheid is digitaal geworden. Zowel La Chambre de Cathérine als The House of Leaves gaan over privacy. De een toont het recht op privacy en de ander toont de schending ervan. Big Data.

Via the red interior of La Chambre de Cathérine to another red interior that I recently perceived in Tirana, in museum House of Leaves. This name is an exciting bridge in a project on an estate. The museum tells the story of the ‘House covered with Leaves’. A house that always had secrets from its construction in 1931 as a maternity clinic and that served for 45 years as the headquarters of the secret service in Albania – the Sigurimi – as ‘The house of Spies’.

The name House of Leaves refers to the rustling of leaves (is somebody there?), whispering, but also to the paper sheets in files about people. An exhibition full of incriminating documents, all kinds of eavesdropping equipment such as the “bug” that could be found anywhere and laboratories set up for collecting evidence, such as this photo develop room. Voice, gaze and coordinates are now a hackable option in a cell phone. The House of Leaves is a telephone. We carry the secret service with us in free and unfree societies. How will this develop? What is the ultimate consequence of this? A birthmark that can be recognized no longer matters, you can leave it there. personal recognition has become digital. Both La Chambre de Cathérine and The House of Leaves are about privacy. One shows the right to privacy and the other shows the violation of it. Big Data.

House of Leaves, Tirana – The Museum of Secret Surveillance

010919: CATHÉRINE | CATHÉRINE

Na het vinden van het Chinese doosje met het rode landschap is er ineens het besef van een relatie met La Chambre de Cathérine, een installatie uit 2016. Een verhandeling over privacy, over het belang van het opgeborgen geheim in een wereld van open sources.

The discovery of the Chinese box with the red landscape, gives me suddenly the notion of a relationship with La Chambre de Cathérine, an installation from 2016. A treatise on privacy, on the importance of the hidden secret in a world of open sources.

La Chambre de Cathérine

010919: EEN ROOD LANDSCHAP | A RED LANDSCAPE

Complementaire beleving in monochroom / Complementary experience in monochrome

Chinese doos met rode lak / Chinese box with red lacquer

010919: RODE LAK | RED LACQUER

De combinatie Japanse tuin en mijn intuïtieve hang naar rood doet me denken aan Japanse rode lak. Het blijkt een natuurlijk product, is zelfs afkomstig van een boom. De rode lak uit China en Japan wordt oorspronkelijk gewonnen uit de Japanse Lakboom (Rhus vernicifera). De botanische tuin van Den Helder, de Hortus Overzee, heeft als enige hortus in Nederland een Japanse lakboom staan. 

The combination of Japanese garden and my intuitive desire for red reminds me of Japanese red lacquer. It appears to be a natural product, even from a tree. The red lacquer from China and Japan is a product from the Japanse lacquer tree (Rhus vernicifera). The botanical garden of Den Helder, the Hortus Overseas, is the only hortus in the Netherlands that has a Japanese lacquer tree.

Japanse lakboom in Hortus Overzee Den Helder / Japanese lacquer tree in ‘Hortus Overseas’ Den Helder

240819: SOMS WINT ROZE HEEL EVEN VAN ROOD | SOMETIMES PINK WINS OVER RED FOR A SHORT WHILE

boek: Het geheime leven van kleuren, Kassia St Clair / book: The Secret Lives of Colour, Kassia St. Clair

200819: HET STENEN BANKJE | THE STONE BENCH

Tijdens mijn tweede bezoek aan het landgoed blijf ik hangen aan een stenen bankje. Ik merk dat het toepassen van cultuur in natuur mijn aandacht trekt. Het bankje is door de vorige bewoner Dhr. Raatjes geplaatst tussen 1984 en 2007 en staat in het gedeelte van de Japanse tuin. Dhr. Raatjes is overleden, ik kan hem niet meer vragen waar het vandaan komt. Het bankje is de start van mijn installatie en het object dat ik momenteel bevraag.

During my second visit to the estate my thoughts are occupied by a stone bench. I notice that the application of culture in nature attracts my attention. The bench is placed by the previous occupant Mr. Raatjes between 1984 and 2007 and stands in the part of the Japanese garden. Mr. Raatjes passed away, I can no longer ask him where it comes from. The bench is the start of my installation and the object that I am currently querying.

het stenen tuinbankje in de Japanse tuin | the stone garden bench in the Japanese garden

120619: ROOD | RED

Rood komt tevoorschijn uit groen | Red appears from green

Spaanse valk en in mijn andere hand een castagnette. (roodtest 200819) | Spanish falcon and in my other hand a castagnette. (red test 200819)

270519: KOMMAVLINDER (taal op dier) | HESPERIA COMMA (language on animal)

De kommavlinder of Hesperia comma is een vrij zeldzame standvlinder die in de afgelopen eeuw sterk achteruit gegaan is in areaal en in aantal. De soort komt momenteel nog voor in de duinen tussen Wijk aan Zee en Egmond en op de Waddeneilanden. Op de Veluwe is de kommavlinder nog vrij gewoon. In Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe bevinden zich geïsoleerd liggende populaties. (bronnen: beheerplan Landgoed De Paltz en Vlinderstichting)

The ‘kommavlinder’ (silver-spotted skipper in English) or Hesperia comma is a fairly rare butterfly that has declined sharply in area and number in the last century. The species is currently still found in the dunes between Wijk aan Zee and Egmond and on the Wadden Islands. Hesperia comma is still fairly common in the Veluwe. Isolated populations are found in Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel and Drenthe. (sources: De Paltz Estate management plan and Vlinderstichting)

De kommavlinder heeft duidelijk witte vlekken onder op de vleugels waarvan er een aan een komma doet denken| Hesperia comma clearly has white spots at the bottom of the wings, one of which is reminiscent of a comma.

250519: KENNISMAKING | INTRODUCTION

Het eerste bezoek aan en op het landgoed bezorgde me de gedachte ‘pauw met onkruid’ dat de werktitel van mijn installatie is geworden. | The first visit to and on the estate made me think ‘peacock with weeds’ that has become the working title of my installation.

Introduction and tour on the De Paltz estate | participating artists: Kevin Bauer, Semâ Bekirović, Maurice Bogaert, Yvonne Dröge Wendel, Caz Egelie, Ronald van der Meijs, Karin van Pinxteren en Wim Schermer | photo: Karin van Pinxteren

.

curatoren: Meria Bakker, Lydia van Oosten, André Pielage

.

De Paltzbiënnale 2020 ‘In Between Trees’ wordt ondersteund door toekenning bijdrage opdrachtgeverschap.