Tambor de Poesía

Performance opening Het Lage Noorden, Kunstwerf, Marrum, 18 maart 2022.

Een plechtig gebeuren, passend in een tijd van virus en oorlog én omdat iets nieuws beginnen op cultureel gebied, zeer ruimhartig, juist mag starten met een plechtige inwijding. Geen ogenblik van vermaak maar een moment van oprechtheid, ernst en besef.

Tambor de Poesía

Een handgemaakte processietrommel uit Spanje, een 26 meter hoge voedersilo in Friesland en een Duitse zin in morsecode zijn verbonden in de performance Tambor de Poesía voor de opening van kunstwerf Het Lage Noorden in Marrum.

Omgezet in code vertolkt Tambor de Poesía met olijfhouten trommelstok een plechtig openingsmoment voor een groots nieuw project dat naast de momenteel zeer sterke destructieve krachten van virus en oorlog, als tegenkracht het levenslicht ziet voor cultuur en menselijke waarden.

Al reizende met de trommel van de Atlantische Oceaan naar de Noordzee, over de Pyreneeën, is een zin opgepikt van Kurt Tucholsky: ‘Wann wieder, Berge-?’*. De zin vormt de basis van de performance.

In het binnenste van de silo daalt de tamboer. De tromslagen waarmee ze haar komst aankondigt worden versterkt door het resonerende graanpakhuis om eenmaal beneden voor de silo een boodschap te brengen aan de toeschouwers.

De getrommelde zin ‘Wann wieder, Berge–?’ waarvan de letters zijn omgezet in harde en zachte slagen, vertelt over de inspanning van een grote onbekende uitdaging waarna ondanks het afzien de ervaring zich uitkeert in het besef en het geluk van mentale rijkdom die boven vermoeidheid uit stijgt.

Niet letterlijk te verstaan maar in de culturele herkenning van betekenis ontvangt de toeschouwer een gewichtig signaal in een verbintenis van literatuur, muziek, plaats, personen, handwerk, moment en inwijding.

Herkomst trommel: La Palma del Condado (Huelva,ES), maker: Antonio Martinez.

* Ein Pyrenaenbuch, 1924

Met werk van: Maria Blaisse, Janne van Gilst, Elise ‘t Hart, JiaoJiao Li (CN), Karin van Pinxteren, Hassan Sheidaei (IR/NL)