‘Ruimte innemen vergt een zeker karakter’

Tussen aanhalingstekens op het Waterlooplein. Mijn naam is verdwenen maar aforisme is gebleven. Anoniem in Amsterdam, op de grens tussen woning en openbare ruimte.

Between quotation marks on Waterlooplein. My name is gone but my aphorism has remained. Anonymous in Amsterdam, on the border between home and public space.

*Cityscapes Mental Space, Waterlooplein 339, Amsterdam, 13 juni – 26 juli 2020