On Abundant Grounds

Openingswoord voor de Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van 15 jaar Kunstpodium T.


In 2010 sluit Sigmar Polke zijn ogen, Byron Greenwood opent ze.

In 1998 sluit Wolf Vostell zijn ogen, Ida Leijting opent ze.

In 1994 sluit Donald Judd zijn ogen, Maureen Jonker opent ze.

In 1993 sluit Lola Àlvarez Bravo haar ogen, Steven Antonio Manes opent ze.

In 1987 sluit Andy Warhol zijn ogen, Tim Hollander opent ze.

In 1967 sluit René Magritte zijn ogen, Karin van Pinxteren opent ze.

Kunstenaars zijn onderdeel van een altijd doorgaande stroom van kunstenaars.

On Abundant Grounds is een vier-generatie tentoonstelling. Meteen doet de hoogst haalbare familiefoto waar vier mensen op staan een stap naar voren, de oudste ongeveer 80 en de jongste is net geboren, ze delen hetzelfde DNA. Hier in deze tentoonstelling schelen we als groep geen 80 maar 42 jaar, wat ook niet mis is. We zijn geen familie maar blijken wél een gezamenlijke deler te hebben: dat is Kunst. Het is fantastisch dat zes kunstenaars die elkaar niet kennen van diverse leeftijden zo goed met elkaar kunnen praten, in afgelopen weken en vandaag hier beeldend met elkaar in dialoog zijn. Leeftijden vallen weg, we hebben het over hetzelfde. Kunst is een zeer krachtige taal.

Het is haast onmogelijk om deze generatietentoonstelling te bespreken op thema. Wél kunnen we de kracht van kunst zien en benoemen. In een pittige tijd die op veel vlakken in brand staat, heerst hier in Kunstpodium T het optimisme. Het laat zien waar kunst toe in staat is en dat kunst onderdeel is van een menselijke conditie. Steeds weer maken kunstenaars nieuw werk in reflectie op hun directe blik. Het wordt hen niet gevraagd. De behoefte om zonder enige beloning kunst te maken blijft raadselachtig. In noodzaak van de eigen wil, beginnen vraag en actie vanzelf. Een kunstenaar is een gul mens en deelt de andere visies op de wereld met diezelfde wereld. Gratis. Kom daar maar eens om in ruil voor alle energie die daar in zit.

Kunstpodium T schept de onmisbare voorwaarden voor ontmoetingen en groei voor projecten en ruimtes buiten het atelier waar dialoog tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaars en beschouwers plaatsvindt en wat keken veel mensen al nieuwsgierig naar binnen om daarna een goede lach door het glas over te gooien. Van binnenuit en van buitenaf heeft Kunstpodium T haar positieve essentie mentaal en fysiek verankerd. In menig hoofd, in het gebouw, de straat, de stad, landelijk én over de grenzen.

Voor Abundant Grounds is zorgvuldig werk gekozen en verbonden. Deze werken vanuit diverse leeftijden gemaakt, zijn even volwassen vanuit  het moment van ontstaan.

Als jongste kunstenaar tekent Byron zonder opleiding zijn wereld. Veelzeggend is daarin zijn 1e tekening waarin een mens op de punt van een rots staat. Vanuit de kunstgeschiedenis zou je het als romantiek kunnen lezen in de beeldtaal van Caspar David Friedrich of Thierry de Cordier maar Byron is een klimmer geen dromer. Het is niet de afgrond van het mentale dat hij onder zich ziet maar de ruimte van de fysieke uitdaging. Intuïtief is dat beeld geworden.

Eindeloos nieuw is de gok van de beweging.

Karin van Pinxteren

3 november 2022


Met de tentoonstelling On Abundant Grounds (3-11 / 4-12) staat Kunstpodium T stil bij haar vijftienjarige bestaan en het langlopende Apprentice Master program. In de afgelopen 15 jaar is er onder begeleiding van 200+ Masters een weg in de Nederlandse kunstscene gebaand voor meer dan 800 jonge kunstenaars.  Het A/M programma heeft plek geboden aan een selectie uit academies in Nederland, Belgie, Spanje, Engeland, Ierland, Tsjechie, Spanje, Hongarije, Slovenie, Litouwen en China.

In On Abundant Grounds wordt de reikwijdte getoond met een generationele selectie van kunstenaars die in de afgelopen jaren onderdeel waren van de programmering van Kunstpodium T. De groep bestaat uit oud-deelnemers van de projecten: het Apprentice Master programma, De Nieuwe Vincent kinderproject en Inversie Talenthub:

Karin van Pinxteren (1967) | Master 2012/2013 + Yearmaster 2013/2014, Tim Hollander (1987) Apprentice 2013/2014 + Master 2019/2020, Maureen Jonker (1994) Apprentice 2016/2017 + Inversie 2020/2021, Ida Leijting (1998) Apprentice 2021/2022, Steven Antonio Manes (1993) Apprentice 2017/2018 & Byron Greenwood (2010) Nieuwe Vincent 2021.